Novosti

1. Svake godine stotine hiljada tuljana se ubija u Kandai zbog novca. Kanadska vlda ne želi to da spriječi. Tuljani se ubijaju zbog krzna, masti i laži kako jedu previše ribe. Jedini razlozi za ubijanje ovih predivnih životinja je profit i sadistička želja za ubijanjem. I ove godine su tuljani ubijani u Kanadi. Pišite kanadskoj vladi i ambasadi da zaustave nove masakre tuljana.
2. 24. 4. je međunarodni dan labaratorisjkih zivotinja.
Testiranja na zivotinjama su okrutna i nepotrebna, jer rezultati tih testova nisu pouzdani za ljude i zbog toga trebamo koristiti proizvode koji nisu testirani na zivotinjama.
3. Zakon o zastiti zivotinja je stupio na snagu u cijelol BiH 8. 4. 2009.

Komentariši