Usvojen Zakon o zastiti zivotinja u BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je 26. 2. 2009. u drugom čitanju jednoglasno usvojio Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, u identičnom tekstu i sa identičnim setom amandmana usvojenim od strane Predstavničkog doma 17.12.08. koji u značajnom mjeri unapređuju izvorni tekst zakona dižući razinu zaštite životinja.

Ovim je Zakon i konačno usvojen, čime se otvara nova stranica u borbi za bolju zaštitu i tretman životinja u BiH, pitanju koje je do sada bilo na marginama kako interesa šire javnosti tako i drugih interesnih grupa.  Zakon će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", koje će uslijediti nakon što se Zakon i tehnički pripremi za objavu.

Zakon zabranjuje cirkuse sa životinjama, prodaju pasa i mačaka, egzotičnih životinja u trgovinama za prodaju kućnih životinja, borbe životinja, uključujući borbe pasa, bikova, medvjeda, pijetlova, zabranjuje uzgoj životinja u svrhu proizvodnje krzna, uz odgodu primjene za deset godina. Usvojeni zakon propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave da osnuju skloništa za napuštene životinje u roku od godine dana, a da u prelaznom roku do tada provode sterilizacije napuštenih životinja i njihovo vraćanje na mjesta prirodnog staništa. Zakon dodatno uvodi  mjere zaštite za životinje prilikom transporta, zaštitu laboratorijskih životinja i općenito pojačava odredbe koje se tiču zaštitnih mjera kod držanja životinja.

Komentariši